Noordersingel

Wat is project Noordersingel? - Onderdelen van het project

Noordersingel

De Noordersingel wordt sinds april 2016 volledig heraangelegd tussen de Schijnpoortweg en de Turnhoutsepoort. De Noordersingel krijgt hier hetzelfde uitzicht als de zuidelijke Singel. Er komen opnieuw twee rijstroken in elke richting met een groene middenberm. Aan beide zijden worden brede dubbelrichting fietspaden aangelegd die van de rijweg gescheiden worden door groenstroken of vergroende parkeerstroken. 

Bij de heraanleg van de Noordersingel worden ook de kruispunten niet vergeten. Ze worden overzichtelijker en veiliger gemaakt, waarbij de verschillende weggebruikers zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden.

Kruispunt Noordersingel - Schijnpoortweg

Het vernieuwde kruispunt met de Schijnpoortweg is afgestemd op de toekomstige verkeersstromen. Zo is de nieuwe inrichting van het kruispunt voorzien op het verkeer komende van het nieuwe op- en afrittencomplex van de Ring dat zal aangelegd worden bij de bouw van Oosterweel. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Het profiel van de voet- en fietspaden wordt doorgetrokken van de Noordersingel naar de Slachthuislaan.

Speciale aandacht gaat er ook naar herinrichting van de voet- en fietspaden rondom het kruispunt Schijnpoort en op de Schijnpoortweg aan de zijde van het Sportpaleis. Richting Sportpaleis krijgen voetgangers een bijna 4m brede strook. Op die manier kunnen voetgangers tijdens evenementen veilig van Spoor Oost naar het Sportpaleis wandelen.

Aansluiting Spoor Oost

Ter hoogte van het voormalige containerpark van Borgerhout wordt op de Noordersingel de hoofdtoegang voorzien tot de site Spoor Oost. Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding zullen op de terreinen van het vroegere containerpark van Borgerhout de nieuwe op- en afritten voor de Ring toekomen. Deze zullen in alle rijrichtingen aansluiten op de Schijnpoortweg en de Noordersingel. Het aansluitingspunt met de Noordersingel wordt dan een volwaardig kruispunt met een rechtstreekse verbinding tussen de Noordersingel, de Ring  en Spoor Oost.

Kruispunt Noordersingel - Buurtspoorweglei

De aansluiting van de Buurtspoorweglei op de Noordersingel wordt veiliger gemaakt voor voetgangers, fietsers en auto's. Er komen verkeerslichten op het kruispunt, zodat afslaan naar de Buurtspoorweglei vanuit het zuiden mogelijk wordt.

Verplaatsen nutsleidingen

De heraanleg van de Noordersingel wordt tegelijk aangegrepen om een heleboel nutsleidingen, rioleringsbuizen en afwateringsbuizen in deze zone te verplaatsen en te vernieuwen. Dit gebeurt niet alleen onder de Noordersingel maar ook onder de huidige Ring. Zo kan de Ring bij de bouw van Oosterweel in een sleuf gelegd worden en kan het viaduct van Merksem worden afgebroken. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van deze buurt.

Lees meer over de afbraak van het viaduct van Merksem >