slachthuislaan

Vanaf maandag 27 juni gewijzigde situatie voor fietsers op Noordersingel

Vanaf maandag 27 juni is er een nieuwe situatie voor voetgangers en fietsers op de Noordersingel. Een deel van de werfzone tussen de Turnhoutsebaan en de Buurtspoorweglei verhuist van het bedrijventerrein naar de overkant van de weg. De nieuwe werfzone komt nu aan de zijde van het muziekcentrum Trix, Carrefour en Gamma te liggen. Voor het wegverkeer verandert er weinig. Zij blijven volgende week nog over 1 rijstrook in elke richting beschikken. Fietsers rijden vanaf maandag over een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde van de Noordersingel.

Deel werfzone schuift maandag op

Momenteel bevat de Noordersingel 2 werfzones. De eerste werfzone bevindt zich langsheen de bedrijvenzone tussen de Turnhoutsebaan en het oude containerpark. De tweede werfzone bevindt zich verderop aan de zijde van Spoor Oost en loopt tot aan het kruispunt Schijnpoort.
Vanaf maandag 27 juni schuift een deel van de eerste werfzone op naar de kant van Trix, Carrefour en Gamma.

Tussen de Turnhoutsebaan en de Buurspoorweglei zijn het nieuwe voet- en fietspad en de rijweg immers klaar. In de loop van maandag het verkeer dan ook op de nieuwe rijweg gezet worden.

Wat betekent dit voor het verkeer?

Voor het autoverkeer verandert er niet veel. Dit blijft in elke rijrichting over 1 rijstrook beschikken.
Voor fietsers verandert de situatie wel enigszins. Het dubbelrichtingsfietspad komt nu over de hele Noordersingel tussen de Turnhoutsebaan en het kruispunt Schijnpoort volledig rechts van het autoverkeer te liggen.

Verdere planning

Vanaf 1 juli wordt het kruispunt Schijnpoortweg-Noordersingel afgesloten voor alle wegverkeer en openbaar vervoer. Dan is er ook geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Noordersingel. De bedrijvenzones blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds passeren.

Vanaf september is het kruispunt Schijnpoortweg- Noordersingel terug open. Op de Noordersingel verhuist de werfzone van Spoor Oost naar de kant van het waterzuiveringsstation.