slachthuislaan

Werfzone Noordersingel verschuift vanaf 31 augustus naar zijde ring

De nieuwe weginfrastructuur op de Noordersingel ter hoogte van Spoor Oost is klaar. Op woensdag 31 augustus verhuist de werfzone naar de overkant van de Noordersingel, waar het waterzuiveringsstation ligt. Fietsers, voetgangers en het wegverkeer worden dan op de nieuwe weginfrastructuur langs Spoor Oost geleid.

Sinds april 2016 wordt gewerkt op de Noordersingel. Op de Noordersingel worden de nutsleidingen verplaatst en vernieuwd en wordt de straat volledig heraangelegd. Het deel ter hoogte van Spoor Oost, tussen het kruispunt Schijnpoort en de hoofdingang van Spoor Oost, is nu klaar. Vanaf 31 augustus verhuist de werf hier dan ook naar de overkant van de straat.

De komende maanden wordt aan de kant van het waterzuiveringsstation Aquafin aan de riolering onder de Noordersingel gewerkt. Later wordt hier het voet- en fietspad en het wegdek vernieuwd en de rechtse bypass voor het wegverkeer naar de Schijnpoortweg aangelegd.

Lees meer over het verloop van de werken>

Wat betekent dit voor het verkeer?

Het inrichten van de nieuwe werfzone betekent dat er een nieuwe verkeerssituatie geldt.

Fietsers en voetgangers

  • Voetgangers en fietsers gebruiken vanaf het kruispunt Schijnpoort het nieuwe dubbelrichtingsfietspad en voetpad langs Spoor Oost. Ter hoogte van de hoofdingang van Spoor Oost steken zij via de huidige doorsteek over naar de andere kant van de weg om hun weg te vervolgen richting Turnhoutsebaan.
  • Opgelet, fietsers en voetgangers hebben geen voorrang aan de fietsdoorsteek.
  • Wie lokaal in de Buurtspoorweglei moet zijn, kan wel nog doorfietsen aan de zijde van Spoor Oost.

Auto’s, bussen en vrachtwagens

  • Auto’s, vrachtwagens en bussen blijven beschikken over slechts 1 rijstrook in elke richting. Het verkeer dient de aangeduide wegmarkering te volgen.
  • Op het stuk Noordersingel tussen Schijnpoort en de Buurtspoorweglei rijdt het verkeer op de vernieuwde infrastructuur langs Spoor Oost. Tussen de Buurtspoorweglei en de Turnhoutsebaan rijdt het verkeer langs de kant van de Ring.

Werken in omgeving kruispunt Schijnpoort

Rondom het kruispunt Schijnpoort wordt er ook nog gewerkt. De Slachthuislaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd tot aan de eerste zijstraat. Ook de voet- en fietspaden op de hoek van de Slachthuislaan en de Schijnpoortweg worden vernieuwd.

Auto’s, vrachtwagens en bussen kunnen steeds in alle richtingen over het kruispunt, maar door de werken zijn er regelmatig minder rijstroken beschikbaar. Fietsers en voetgangers dienen de aanduidingen rondom de werfzones te volgen.

Lees hier meer over de hinder rondom het kruispunt Schijnpoort>