slachthuislaan

Vanaf 7 november is het kruispunt Noordersingel-Buurtspoorweglei afgesloten

Op maandag 7 november gaan de werken op de Noordersingel een nieuwe fase in. De wegeniswerken voor de bedrijvenzone aan de zijde van de Ring zijn klaar. De werfzone verhuist er naar de zijde van Spoor Oost. Er wordt gewerkt vanaf de Buurtspoorweglei tot aan de hoofdingang van Spoor Oost. Ter hoogte van het waterzuiveringsstation blijft de huidige werfzone.

Het kruispunt Noordersingel-Buurtspoorweglei wordt afgesloten

Tussen de Buurtspoorweglei en de hoofdingang van Spoor Oost wordt de riolering vernieuwd en het wegdek, voet- en fietspad heraangelegd. Het kruispunt Buurtspoorweglei-Noordersingel, aan de Carrefour, wordt hiervoor afgesloten. 

Bestemmingsverkeer kan de Buurtspoorweglei verder op de Noordersingel aan de andere zijde inrijden. Carrefour, Gamma en Trix zijn bereikbaar via een lokale doorsteek op de Noordersingel.

Deze werken duren tot midden februari 2017.

Werken in de zone voor het waterzuiveringsstation

Sinds begin september werkt de aannemer ook aan de zijde van het waterzuiveringsstation, in de zone tussen het vroegere containerpark en het kruispunt Schijnpoort. De afgelopen maanden zijn hier de kokers voor de afwatering van de Ring en de Schijn-Scheldeverbinding geplaatst. Later komt ook hier nieuwe riolering en wegenis.

Tijdens de graafwerken voor de riolering werden restanten gevonden van de oude stadsomwalling. Archeologen van de stad Antwerpen groeven de omwalling uit en brachten deze in kaart.

Bekijk de foto's van de oude stadsomwalling in onze rubriek 'werf in beeld'>

Werken op het kruispunt Schijnpoort zijn afgelopen

De werken rondom het kruispunt Schijnpoort zijn klaar. Het eerste deel van de Slachthuislaan is heraangelegd en het voet- en fietspad richting Schijnpoort werd verbeterd.

Intussen is de werfinrichting weggenomen. Hierdoor zijn opnieuw alle rijstroken op het kruispunt Schijnpoort beschikbaar.

Er wordt wel nog gewerkt op de hoek van de Noordersingel naar de Schijnpoortweg. In die zone wordt momenteel een ontvangstput gegraven voor een leidingenkoker die vertrekt op de vroegere parking Sportpaleis, achter de Ten Eekhovelei, en boven zal komen aan het waterzuiveringsstation. Na deze werken zal de conflictvrije rechtsaf van de Noordersingel naar de Schijnpoortweg worden aangelegd.

Ook in de zijstraat Slachthuislaan, ter hoogte van het Lobroekdok wordt nog gewerkt. 

Wat zijn de gevolgen voor het doorgaande verkeer?

Het inrichten van de nieuwe werfzone verandert weinig aan de huidige verkeerssituatie voor doorgaand verkeer op de Noordersingel.

Fietsers en voetgangers

  • Voetgangers en fietsers gebruiken vanaf het kruispunt Schijnpoort het nieuwe dubbelrichtingsfietspad en voetpad langs Spoor Oost. Ter hoogte van de hoofdingang van Spoor Oost steken zij via de huidige doorsteek over naar de andere kant van de weg om hun weg te vervolgen richting Turnhoutsebaan.
  • Opgelet, fietsers en voetgangers hebben geen voorrang aan de fietsdoorsteek.

Auto’s, bussen en vrachtwagens

  • Auto’s, vrachtwagens en bussen blijven beschikken over slechts 1 rijstrook in elke richting. Het verkeer dient de aangeduide wegmarkering te volgen.
  • Op het stuk Noordersingel tussen Schijnpoort en de hoofdingang van Spoor Oost rijdt het verkeer op de vernieuwde infrastructuur langs Spoor Oost. Tussen de hoofdingang en de Turnhoutsebaan rijdt het verkeer langs de kant van de Ring.
  • Trix, Carrefour en Gamma zijn bereikbaar via een lokale doorsteek.