slachthuislaan

Voorlaatste fasewissel van de werken op de Noordersingel

Op zaterdag 6 mei, vanaf 7 uur, wordt de volledige werf Noordersingel omgeschakeld. In het noordelijke deel van de Noordersingel, aan de zijde van het waterzuiveringsstation, is de nieuwe riolering en wegenis afgewerkt en kan het verkeer naar deze zijde overgebracht worden. De werf verplaatst zich dan naar de zijde tegen Spoor Oost.

In het andere deel van de Noordersingel is de situatie net omgekeerd, daar bevindt het verkeer zich langs de zijde van de Ring en de werf aan de zijde van Trix. Ook hier wisselen de werf en het verkeer van plaats, om beter aan te kunnen te sluiten op de werf aan de Turnhoutsepoort van het Agentschap Wegen en Verkeer.

In deze fase brengt de aannemer een toplaag aan op de weg, wordt de middenberm aangepakt en worden de laatste afwerkingen uitgevoerd.

Buurtspoorweglei gaat weer open

De werken aan het kruispunt van de Buurtspoorweglei en de Noordersingel zijn afgerond, waardoor de Buurtspoorweglei opnieuw open is voor het verkeer.

Minimale gevolgen voor het verkeer

Voor het wegverkeer, voetgangers en fietsers verandert er weinig. De bestaande capaciteit van de vorige fase blijft immers behouden. Fietsers en voetgangers beschikken steeds over een dubbelrichtingsfietspad aan 1 zijde van de Noordersingel. Terwijl er voor het wegverkeer steeds 2x1 rijstrook beschikbaar blijft.