slachthuislaan

Wegenwerken Noordersingel helemaal klaar

Sinds 1 juni 2017 zijn de wegenwerken op de Noordersingel tussen Schijnpoort en Turnhoutsebaan voltooid. Alle rijstroken zijn opnieuw beschikbaar voor het verkeer. Daarmee is de Noordersingel hier zo goed als klaar. In het najaar volgt enkel nog de verdere aanplanting van bomen en struiken. De werken werden netjes volgens planning afgerond en hebben de Noordersingel vlotter en veiliger gemaakt voor zowel voetgangers, fietsers als bestuurders.

 

Veilige Noordersingel

De werken aan de Noordersingel startten begin april vorig jaar en werden op 31 mei 2017 afgerond. In die periode kreeg de Noordersingel tussen Schijnpoortweg en Turnhoutsebaan eenzelfde straatbeeld als de zuidelijke Singel: twee rijstroken per rijrichting, een groene middenberm en brede fiets- en voetpaden, veilig afgescheiden van de rijweg. Ook de kruispunten werden aangepakt, zodat het verkeer hier vlotter en veiliger kan verlopen. De herinrichting maakt de Noordersingel veiliger voor alle weggebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten.   

“Met de oplevering van de Noordersingel dragen we bij aan een mobieler en leefbaarder Antwerpen. De situatie is er nu niet alleen veiliger en overzichtelijker, maar zorgt ook voor een betere doorstroming van het verkeer. Met deze werken wordt het Singelprofiel verder doorgetrokken naar het Noorden”,  schepen voor mobiliteit, Koen Kennis.

De heraanleg van de Noordersingel werd tegelijk aangegrepen om een heleboel nutsleidingen, riolerings- en afwateringsbuizen in deze zone te verplaatsen en te vernieuwen. Dit gebeurt niet alleen onder de Noordersingel maar ook onder de huidige Ring. Zo kan de Ring bij de bouw van Oosterweelverbinding verdiept worden aangelegd en het viaduct van Merksem worden afgebroken.

Een groene omgeving

De komende weken volgen nog enkele inspecties en zullen mogelijk nog kleine aanpassingen naast de rijweg uitgevoerd worden. Tijdens het plantseizoen, in het najaar, worden nog de laatste bomen en struiken aangeplant, waarna de Noordersingel in deze buurt helemaal klaar is.