slachthuislaan

Wat is project Noordersingel?

De heraanleg van de Noordersingel

De werken aan de Noordersingel startten begin april vorig jaar en werden op 31 mei 2017 afgerond. In die periode kreeg de Noordersingel tussen Schijnpoortweg en Turnhoutsebaan eenzelfde straatbeeld als de zuidelijke Singel: twee rijstroken per rijrichting, een groene middenberm en brede fiets- en voetpaden, veilig afgescheiden van de rijweg. Ook de kruispunten werden aangepakt, zodat het verkeer hier vlotter en veiliger kan verlopen. De herinrichting maakt de Noordersingel veiliger voor alle weggebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten.   

De heraanleg van de Noordersingel werd tegelijk aangegrepen om een heleboel nutsleidingen, riolerings- en afwateringsbuizen in deze zone te verplaatsen en te vernieuwen. Dit gebeurt niet alleen onder de Noordersingel maar ook onder de huidige Ring. Zo kan de Ring bij de bouw van Oosterweelverbinding verdiept worden aangelegd en het viaduct van Merksem worden afgebroken.

Een groene omgeving

Tijdens het plantseizoen, in het najaar, worden nog de laatste bomen en struiken aangeplant, waarna de Noordersingel in deze buurt helemaal klaar is.