slachthuislaan

Wat is project Slachthuislaan?

Heraanleg van de Slachthuislaan

De voorbije periode veranderde de Zuidersingel tussen Stenenbrug en de Gedempte Zuiderdokken sterk van uitzicht. Naast brede fietspaden en een groene middenberm tussen de twee rijbanen, kwamen er aan beide zijden parkeerstroken met bijna 700 bomen. Vandaag wordt deze inrichting doorgetrokken op Noordersingel en op de IJzerlaan tot aan de Noorderlaan. De Slachthuislaan, de ontbrekende schakel tussen beide projecten, wordt vanaf midden 2017 heraangelegd volgens het zelfde principe.

Bekijk het plan

Aan beide zijden komen voetpaden en brede dubbelrichtingsfietspaden, van de rijweg afgescheiden door een groenstrook of een parkeerstrook met bomen. Fietsers blijven dus op veilige afstand van het andere verkeer. Tussen de twee rijbanen komt een middenberm met bomen. Er worden zo’n 150 nieuwe bomen geplant, een aanzienlijke vergroening van de buurt. Ook wordt de volledige verlichting langs de Slachthuislaan mee vernieuwd.

De volledige rijbaan wordt vernieuwd en krijgt twee rijstroken in elke richting waarop een snelheidslimiet van 70 km/u zal gelden, net zoals op de Noordersingel en de IJzerlaan. Met deze heraanleg wordt de Singel gesloten en wordt de bottleneck weggewerkt. Het verkeer zal vanaf dan vlot van de Noorderlaan naar het zuiden kunnen rijden.

Veilig oversteken en parkeren

Het kruispunt met de Kalverstraat wordt definitief opnieuw ingericht met verkeerslichten en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Aan het kruispunt met de Schijnpoortweg wordt enkel de oversteek van de Slachthuislaan opnieuw ingericht met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en aan de IJzerlaanbrug komt er een lichtgeregelde oversteek.

Momenteel wordt er samen met de bedrijven langs het Lobroekdok bekeken hoe de in- en uitritten naar de Slachthuislaan veiliger kunnen voor de fietsers. Bijvoorbeeld door de  inritten te beperken en te werken met een centrale uitrit. Wanneer de kaaizone rond de bedrijven heraangelegd wordt, is nog niet vastgelegd.

De Slachthuislaan is iets smaller dan de Singel. Vanaf de Schijnpoortweg tot aan de inrit van de Slachthuissite is er enkel aan deze kant een parkeerstrook voorzien. Door de toekomstige afslagstrook naar de Damwijk (via de Slachthuissite) ligt de parkeerstrook tussen toegang Slachthuissite en Kalverstraat enkel aan de kant van het Lobroekdok. Vanaf de Kalverstraat tot aan de vernieuwde IJzerlaan is er aan beide zijdes in een parkeerstrook voorzien.

Tussen de bedrijven wordt er, in samenspraak met de handelaars, een parking voorzien.  Zo zijn er na de heraanleg evenveel parkeerplaatsen als vandaag.

Slachthuissite – Noordschippersdok- Lobroekdok

Momenteel is er een Masterplan in opmaak voor de zone Slachthuissite – Noordschippersdok- Lobroekdok. Dit plan heeft een invloed op de inrichting van de Slachthuislaan. Zo wordt er bij de nieuwe aanleg rekening gehouden met de toekomstige toegangsweg via de Slachthuissite naar de wijk Dam.

De ambitie van de stad is om op termijn de kades van het Lobroekdok deels in te richten als openbaar domein voor de buurt en zo het contact met het water te vergroten. Op korte termijn wordt er gekeken of er nu reeds een aantal verbeteringen kunnen doorgevoerd worden zoals de aanleg van groen of nieuwe verhardingen op bijvoorbeeld het braakliggend terrein ter hoogte van de Kalverstraat.