slachthuislaan

Wat is project Slachthuislaan?

DE HERAANLEG VAN DE SLACHTHUISLAAN

De werken aan de Slachthuislaan startten begin januari en werden op 6 juli 2018 afgerond. In die periode kreeg de Slachthuislaan eenzelfde straatbeeld als de zuidelijke Singel: twee rijstroken per rijrichting, een groene middenberm en brede fiets- en voetpaden, veilig afgescheiden van de rijweg. Ook de kruispunten werden aangepakt, zodat het verkeer hier vlotter en veiliger kan verlopen. De herinrichting maakt de Slachthuislaan veiliger voor alle weggebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten.   

Met de heraanleg van de Slachthuislaan is de laatste missing link op het Singelfietspad weggewerkt en kan men vlot van aan de Schelde tot aan de Noorderlaan fietsen. De laatste werkpunten op de route, de kruispunten op de Zuidersingel, worden momenteel uitgewerkt en ingepland. Zo wordt met de heraanleg van de voet- en fietspaden op de Plantin en Moretuslei bijvoorbeeld ook het Singelkruispunt mee aangepakt.

Een groene omgeving

Tijdens het plantseizoen, in het najaar, worden er nog 155 nieuwe bomen aangeplant, waarna de Slachthuislaan helemaal klaar is.

Slachthuissite – Noordschippersdok- Lobroekdok

Momenteel is er een Masterplan in opmaak voor de zone Slachthuissite – Noordschippersdok- Lobroekdok. Dit plan heeft een invloed op de inrichting van de Slachthuislaan. Zo is er bij de nieuwe aanleg rekening gehouden met de toekomstige toegangsweg via de Slachthuissite naar de wijk Dam.

De ambitie van de stad is om op termijn de kades van het Lobroekdok deels in te richten als openbaar domein voor de buurt en zo het contact met het water te vergroten. Op korte termijn wordt er gekeken of er nu reeds een aantal verbeteringen kunnen doorgevoerd worden zoals de aanleg van groen of nieuwe verhardingen op bijvoorbeeld het braakliggend terrein ter hoogte van de Kalverstraat.