slachthuislaan

Waar werken we nu?

Fase 4 - van 18 juni

Vanaf maandag 18 juni starten de werken aan het kruispunt van de Slachthuislaan met de Kalverstraat en maakt het kruispunt mee deel uit van de volledige werfzone op de Slachthuislaan. Hierdoor is het kruispunt gedurende twee weken, tot vrijdag 29 juni, afgesloten voor alle verkeer.

Aansluitend wordt de Slachthuislaan aan de kant van de stad in één keer voorzien van nieuwe asfalt. Begin juli is de volledige Slachthuislaan afgewerkt en zijn er terug twee rijstroken in elke richting beschikbaar.

VERKEER TIJDENS DE WERKEN:

Van 18 tot 29 juni:

 • Kruispunt met de Kalverstraat afgesloten voor alle verkeer
 • Wijk bereikbaar via Bredastraat en Damplein of via Lange Lobroekstraat.

Tijdens vierde fase gelden de onderstaande algemene principes:

 • Eén rijstrook beschikbaar in elke richting voor het doorgaand autoverkeer
 • Fietsers en voetgangers kunnen steeds op een veilige manier langs de werken
 • Parkeerverbod aan de kant van de werken op de Slachthuislaan
 • Bedrijven en handelszaken zijn steeds bereikbaar tijdens de werken. Enkel tijdens de aanleg vlak voor de toegang kunnen bedrijven en handelszaken voor een korte periode moeilijk bereikbaar zijn.

Fase 3 - van 12 februari tot eind juni

Wat gebeurt er tijdens fase 3?

Op 12 februari wisselt de aanleg van de Slachthuislaan van kant en starten de werken aan de kant van de stad.  De eerste maand worden er vooral nutswerken uitgevoerd.  In de eerste week is het kruispunt met de Kalverstraat enkelrichting vanop de Slachthuislaan naar de wijk toe

Verkeer tijdens de werken:

 • Eén rijstrook beschikbaar in elke richting voor het doorgaand autoverkeer
 • De Kalverstraat blijft steeds bereikbaar, behalve tijdens de korte periode dat het kruispunt heringericht wordt.
 • Fietsers gebruiken het nieuwe fietspad op de Slachthuislaan aan de kant van het Lobroekdok
 • Voetgangers gebruiken het nieuwe voetpad op de Slachthuislaan aan de kant van het Lobroekdok
 • Parkeerverbod aan de kant van de werken op de Slachthuislaan
 • Bedrijven en handelszaken zijn steeds bereikbaar tijdens de werken. Enkel tijdens de aanleg vlak voor de toegang kunnen bedrijven en handelszaken voor een korte periode moeilijk bereikbaar zijn.

Fase 2 - van 1 augustus tot eind december 2017

Wat gebeurt er tijdens fase 2?

Vanaf begin augustus start de heraanleg van de rijweg, het fietspad en het voetpad van de Slachthuislaan aan de kant van het Lobroekdok.  Daarnaast worden ook de nutsleidingen vernieuwd.

Verkeer tijdens de werken:

 • Eén rijstrook beschikbaar in elke richting voor het doorgaand autoverkeer
 • De Kalverstraat blijft steeds bereikbaar, behalve tijdens de korte periode dat het kruispunt heringericht wordt.
 • Fietsers gebruiken de tijdelijke geasfalteerde rijweg langs de kadeweg
 • Voetgangers gebruiken het bestaande voetpad aan de kant van de stad
 • Parkeerverbod aan de kant van de werken op de Slachthuislaan
 • Bedrijven en handelszaken zijn steeds bereikbaar tijdens de werken. Enkel tijdens de aanleg vlak voor de toegang kunnen bedrijven en handelszaken voor een korte periode moeilijk bereikbaar zijn.
 • De kadeweg langs het Lobroekdok is bereikbaar via een nieuwe doorgang ter hoogte van de Aldi, via twee doorgangen op de Slachthuislaan en via de Denderstraat.

Fase 1 - van 19 juni tot 6 juli

Op maandag 19 juni start de aannemer met de onderstaande voorbereidende werken:

 • Aanleg pocketparking kade Lobroekdok
 • Aanleg fietspad langs kadeweg
 • Aanleg doorgang thv ALDI
 • Verplaatsen ballenvanger aan voetbalveld

Na het bouwverlof starten de werken op de Slachthuislaan zelf.