slachthuislaan

Werf in beeld

Aanplanten nieuwe bomen (november 2018)

Op 28 november is de aannemer gestart met het planten van de 155 nieuwe bomen op de Slachthuislaan.

Asfaltering nieuw fietspad (februari 2018)

Het nieuwe fietspad aan de kant van het Lobroekdok krijg zijn finale rode asfaltlaag.

De eerste asfalt is gelegd (november 2017)

Vandaag zijn de machines druk in de weer geweest op de Slachthuislaan.  De eerste stroken asfalt liggen dan ook te blinken.  Ook de aanleg van de parkeerstrook en het fietspad schieten goed op.

Rijweg bijna klaar voor nieuwe asfalt (8 november 2017)

De fundering van de rijweg en het fietspad is helemaal klaar.  Volgende week worden de boordstenen geplaatst en moet de fundering verder uitharden.  Tegen eind november kan het asfalteren beginnen.

Nieuw fietspad krijgt stilaan vorm

De werken op de Slachthuislaan lopen volgens planning.  De fundering voor het nieuwe fietspad ligt al helemaal klaar. Na het afwerken van de rijbaan krijgt het fietspad eerst een zwarte onderlaag met daarop een laag rode asfalt.

Hergebruik oude fundering: 650 vrachtwagens minder van en naar de werf

Eén van de eerste werken is de afbraak van de huidge rijbaan en de onderliggende fundering.  Normaal wordt de afgebroken fundering afgevoerd en nieuw materiaal aangevoerd via vrachtwagen.

Na de eerste opbraakwerken van de asfalt bleek de fundering goed genoeg om herbruikt te worden op de werf. Hierop installeerde de aannemer een mobiele breekinstallatie.  Hiermee wordt de opgebroken fundering vermalen tot kleine steentjes.  Zo ontstaat er terug basismateriaal voor het aanbrengen van een goed fundering.

Op deze manier zijn zo’n 650-tal vrachtenwagenritten van en naar de werf uitgespaard.

Eerste werken Slachthuislaan van start (19 juni 2017)

De aannemer is gestart met de aanleg van de nieuwe pocketparking langs het Lobroekdok.  Hier is tijdens en ook na de werken parkeerplek voor 123 voertuigen.

Wegenwerken Noordersingel helemaal klaar (1 juni 2017)

Sinds 1 juni 2017 zijn de wegenwerken op de Noordersingel tussen Schijnpoort en Turnhoutsebaan voltooid. Alle rijstroken zijn opnieuw beschikbaar voor het verkeer. Daarmee is de Noordersingel hier zo goed als klaar. In het najaar volgt enkel nog de verdere aanplanting van bomen en struiken.

Aanplantingen groene berm Spoor Oost gaan van start (31 januari 2017)

Langs Spoor Oost wordt werk gemaakt van de aanplanting van de berm. De aannemer gebruikt hiervoor draineermatten. Die geven de jonge planten de kans om zich te hechten.

Plaatsing sifon waar kokers afwatering Ring en Schijn elkaar kruisen (10 november 2016)

Tijdens de heraanleg van de Noordersingel, worden ook nieuwe kokers aangelegd die de afwatering van de Ring naar het Lobroekdok moeten verzekeren. Ook voor de Schijn-Scheldeverbinding worden kokers langsheen de Noordersingel geplaatst.

De kokers worden momenteel aangelegd in de zone tussen het waterzuiveringsstation en het vroegere containerpark. Op de foto zie je de hoe de sifon wordt geplaatst op de locatie waar de kokers van de Schijn-Scheldeverbinding en de afwatering van de Ring elkaar kruisen.

Archeologische resten aan het waterzuiveringsstation (25 oktober 2016)

Op de Noordersingel zijn archeologische resten van de vroegere stadsomwalling teruggevonden in de zone tussen het waterzuiveringsstation RWZI van Aquafin en het voormalige containerpark .

De archeologen van de stad Antwerpen onderzochten de resten en vonden de funderingen en muurresten van 2 gebouwen op de caponnière van de Brialmontomwalling terug.

Lees hier meer over het archeologisch onderzoek>

Werken aan Noordersingel schieten goed op thv bedrijvenzone (24 oktober 2016)

De werken op het deel van de Noordersingel ter hoogte van de bedrijvenzone tegenover Carrefour en Trix zijn zo goed als klaar. Momenteel leggen we de betonstraatstenen aan de inritten voor de bedrijvenzone en aan de bushalte. Ook de bermafwerking is in uitvoering.

De onderlaag van het fietspad en de voetpaden is al aangelegd. In de loop van volgende week wordt de toplaag van het fietspad aangelegd.

Op 7 november kan het verkeer over dit deel van de Noordersingel.

Werken aan kruispunt Schijnpoort bijna klaar (21 oktober 2016)

De werken aan het kruispunt Schijnpoort zijn bijna klaar. Zo is de heraanleg van de Slachthuislaan, tussen de Lidl en het kruispunt, flink opgeschoten. Volgende week worden hier de funderingen van de weg, de onderlaag van het fietspad en de betonstraatstenen van het voetpad aangelegd.

In normale omstandigheden zal deze zone afgewerkt zijn tegen de start van de herfstvakantie. Later zal wel nog de toplaag van het fietspad in asfalt gegoten moeten worden.

Aanleg koker voor het Schijn onder de Noordersingel (eind september 2016)

De aannemer is druk in de weer met het plaatsen van een koker voor het Schijn onder de Noordersingel ter hoogte van het waterzuiveringsstation.

Hoe ligt de omgeving rondom kruispunt Schijnpoort er momenteel bij? (eind september 2016)

Tot begin november wordt er nog volop gewerkt in de omgeving rondom het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Noordersingel en de Slachthuislaan.

Lees welke werken er worden uitgevoerd >

Deze foto's dateren van woensdag 28 september 2016:

Timelapse van de werken aan het kruispunt Schijnpoort (zomer 2016)

De voorbije zomer werd er hard gewerkt aan de heraanleg van het kruispunt Schijnpoort. Via onderstaande video ontdek je de werken in stroomversnelling.

Nieuwe wegenis op Noordersingel aan kant Spoor Oost is klaar (eind augustus 2016)

De nieuwe weginfrastructuur op de Noordersingel aan de kant van Spoor Oost is klaar. Ook het fiets- en voetpad zijn helemaal aangelegd. 

De keermuur aan de ingang van Spoor Oost (aan het kruispunt Schijnpoort) is een feit. Daarnaast is de aannemer bezig met de versteviging van de talud (de verhoogde berm) tussen Spoor Oost en de Noordersingel om erosie te voorkomen. Ook de plantvakken zijn gevuld met teelaarde. Na de werken zal hier groen worden aangeplant. 

Op 31 augustus verschuift de werfzone naar de overkant van de Noordersingel, waar het waterzuiveringsstation ligt.

Bekijk het verdere verloop van de werken >

Op Noordersingel schieten werken goed op aan Spoor Oost (midden augustus 2016)

Nog enkele weken en de Noordersingel aan de kant van Spoor Oost is klaar. De fundering en de asfalt-onderlaag van het voet- en fietspad en de wegenis zijn al gegoten. Op de voorziene parkeerstroken is de definitieve verharding in kasseien aangelegd. 

De komende weken wordt de talud (de verhoogde berm) tussen Spoor Oost en de Noordersingel verder verstevigd om erosie te voorkomen. Later zal hier groen worden aangeplant.

Ter hoogte van het vroegere containerpark wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe toegang tot Spoor Oost. De kraan voert grondwerken uit voor het voet- en fietspad. De aannemer plaatst ook de boordstenen voor het fietspad.

Kruispunt Schijnpoort opnieuw open (16 augustus 2016)

Het kruispunt Schijnpoort is heraangelegd en opnieuw open voor het verkeer. Rondom het kruispunt zijn nog wel werken aan de gang. Op de hoek Noordersingel-Schijnpoortweg, aan de kant van het waterzuiveringsstation, gebeuren nog aanpassingen aan de nutsleidingen.

Ook op de Slachthuislaan, richting IJzerlaan, worden momenteel de nutsleidingen verplaatst en zal de weg worden heraangelegd. Op de Noordersingel zijn de werkzaamheden ook nog volop aan de gang.

Fietsers en voetgangers hebben een gemengde doorgang langsheen de werfzones.

Heraanleg wegenis op kruispunt Schijnpoort (augustus 2016)

Sinds eind juli 2016 is de aannemer bezig met de bovengrondse heraanleg van het kruispunt Schijnpoort. Zo werden de boordstenen reeds geplaatst.  Nu kan ook het wegdek worden geasfalteerd.

Plaatsing boordstenen op kruispunt Schijnpoort (eind juli 2016)

Onder het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Noordersingel en de Slachthuislaan, werden waterleidingen en gasleidingen verplaatst. Nu kan het kruispunt zelf heraangelegd worden: de aannemer is druk in de weer met de plaatsing van boordstenen. 

Aanleg kokerleidingen onder kruispunt Schijnpoort (juli 2016)

De aannemer is druk in de weer met het aanleggen van kokerleidingen onder het kruispunt van de Noordersingel met de Schijnpoortweg. Zo ook onder meer de kokerleiding bedoeld voor de afwatering van de huidige R1 naar het Lobroekdok. 

Aanpassen waterleidingen onder kruispunt Schijnpoort (juli 2016)

De aannemer past één van de eerste waterleidingen onder het kruispunt Schijnpoort aan. Dit gebeurt in functie van de afvoerleidingen die over het kruispunt aangelegd worden. 

Bekisting keermuur nabij Spoor Oost (juli 2016)

De aannemer bouwt een nieuwe keermuur nabij Spoor Oost. Dit gebeurt in 2 stappen.

Op de gegoten funderingssokkel wordt eerst de bekisting en de wapening gesteld volgens de hoogte en de breedte van de keermuur. Hierna kan er beton in de bekisting worden gegoten.

Op de onderste foto's zie je de bekisting en wapening van heel nabij.

Start werken kruispunt Noordersingel/Schijnpoortweg (juli 2016)

Sinds 1 juli 2016 zijn de werken op het kruispunt van de Noordersingel met de Schijnpoortweg gestart. Onder het kruispunt worden waterleidingen en gasleidingen verplaatst. Ook de afwatering van de Ring en de Schijn-Scheldeverbinding worden aangepast. Na deze werken wordt het kruispunt heraangelegd. Dit alles neemt tot het einde van de zomer in beslag. 

Op onderstaande foto's zie je alvast het resultaat na 1 dagje doorwerken.

Verleggen deel werfzone Noordersingel (juni 2016)

De Noordersingel langs de kant van het bedrijventerrein is volledig heraangelegd met nieuwe nutsleidingen en rioleringen, een nieuw wegdek en een nieuw fietspad.

Sinds maandag 27 juni is een deel van de werfzone tussen de Turnhoutsebaan en de Buurtspoorweglei van het bedrijventerrein naar de overkant van de weg verhuisd. De nieuwe werfzone komt nu aan de zijde van het muziekcentrum Trix, Carrefour en Gamma te liggen. Ook hier zal de Noordersingel volledig vernieuwd worden.

Bekisten, vlechten en betonneren keermuur nabij Spoor Oost (juni 2016)

Er werd al een funderingssokkel gegoten voor de nieuwe keermuur nabij Spoor Oost. Nu kan de aannemer de keermuur zelf bouwen. Dit gebeurt in 2 stappen.

Op de gegoten funderingssokkel wordt eerst de bekisting en de wapening gesteld volgens de hoogte en de breedte van de keermuur. Hierna kan er beton in de bekisting worden gegoten.

Asfalteren wegdek Noordersingel (juni 2016)

Na het plaatsen van de boordstenen, kan nu ook het wegdek op de Noordersingel worden geasfalteerd. 

Plaatsing boordstenen op de Noordersingel (juni 2016)

De aannemer plaatst boordstenen op de Noordersingel. Deze boordstenen worden ter plaatse en zonder onderbreking gestort met een glijbekisting.

Trekken nieuwe gasleiding vlak voor kruispunt Schijnpoort (juni 2016)

Vlak voor het kruispunt Schijnpoort wordt dwars onder de Noordersingel een nieuwe gasleiding getrokken. Op deze foto's is de doorsteek gerealiseerd. Nu hoeven de buizen enkel nog te worden aaneengezet. Daarna kan de sleuf verdicht en herbestraat worden.

Om de hinder voor het verkeer in tijd te beperken, is ervoor gekozen om de werken op 2 nachten en 1 dag uit te voeren (van 6 om 20u tot 8 juni om 6u). Zo worden de spitsuren zoveel mogelijk vermeden.

Bouw keermuur en aanleg weg nabij Spoor Oost (juni 2016)

De funderingssokkel van de nieuwe keermuur is gegoten. De bekisting (waar straks het beton in wordt gegoten) staat klaar. 

De rode vrachtwagen lost steenslag voor de fundering van de weg. Deze wordt gelijkgetrokken en platgewalst door de gele machines. Zo wordt het steenslag aangestampt als fundering voor de weg.

Weg aan bedrijvencentrum Noordersingel bijna klaar (juni 2016)

De werken aan de weg voor het bedrijvencentrum op de Noordersingel (tegenover muziekcentrum Trix) verlopen vlot: de funderingen, boordstenen en greppels zijn afgewerkt. De weg ligt nu klaar om geasfalteerd te worden.

Aanleg straatriolering onder nieuw fietspad Noordersingel (mei 2016)

De aannemer start met de aanleg van de riolering, die onder het nieuwe fietspad langs de Noordersingel zal lopen. 

Vanaf de werf heeft de aannemer nog tot en met 19 juni zicht op de Sinksenfoor. 

Graafwerken voor aanleg straatriolering onder nieuw fietspad Noordersingel (mei 2016)

Een graafmachine maakt een sleuf ter hoogte van de afgebroken betonnen keermuur aan de Noordersingel. In deze sleuf komt de straatriolering te liggen, die onder het nieuwe fietspad langs de Noordersingel zal lopen.

Verwerking resten afgebroken betonnen keermuur Noordersingel (april 2016)

Een mobiele betonbreker (de blauwe machine op de werf) verwerkt de resten van de afgebroken betonnen keermuur aan de Noordersingel tot steenpuin.

Afbraak van de betonnen keermuur aan de Noordersingel (april 2016)

Met een betonbreker wordt de betonnen keermuur aan de Noordersingel afgebroken. Deze keermuur vertrekt aan de Schijnpoortweg en loopt langs een gedeelte van Spoor Oost.

De oude keermuur wordt vervangen door een nieuw exemplaar, die dichter langs de kant van Spoor Oost komt te liggen. Dit is nodig omdat er, door de heraanleg van de Noordersingel, brede fietspaden komen aan beide zijden van de weg. 

Heraanleg kruispunt Noordersingel/Schijnpoortweg (april 2016)

Onder het kruispunt van de Noordersingel met de Schijnpoortweg worden wachtbuizen voor nutsleidingen geplaatst. De werken vinden 's nachts plaats (19u - 7u), om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.